måndag 18 oktober 2010

Rapport om arbetsplatsbiblioteken

Den som intresserar sig för frågor om litteratur och klass bör intressera sig för arbetarklassens läsning. Och den som intresserar sig för arbetarklassens läsning bör intressera sig för arbetsplatsbiblioteken.
Nyligen publicerade Nina Frid en rapport om dessa bibliotek med titeln ”Världens utmaning eller hopplöst fall?” som jag varmt rekommenderar.
Frids rapport är i många avseende nedslående. Under de senaste åren har arbetsplatsbiblioteken blivit färre, och det verkar inte finnas mycket som tyder på att de går någon ny vår till mötes. Men det viktigaste med Frids rapport är inte denna dystra bild, utan den motbild som hon målar upp. Frid pläderar nämligen med eftertryck för att litteratur är något livsviktigt för arbetarklassen.
Bra rutet, säger jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar