onsdag 13 oktober 2010

Kursstart i Tyskland

Så har jag då äntligen kommit igång med kursen "Schwedische Arbeiterliteratur" (svensk arbetarlitteratur) vid Westfälische Wilhelms-Univerität i Münster. Kursen ges på svenska för studenter som redan kommit en bit i sina studier av skandinaviska språk och skandinavisk litteratur, och ett drygt tiotal har anmält sig.
Första kurstillfället (igår) ägnade jag åt en översiktlig föreläsning om den svenska arbetarlitteraturens historia och åt att diskutera begreppet arbetarlitteratur. Jag försökte också få reda på litet om studenternas förförståelse av fenomenet arbetarlitteratur i allmänhet och den svenska arbetarlitteraturen i synnerhet. Intressant nog visste de nästan ingenting. Men det kan man ju råda bot på.
Just studenternas förförståelse verkar utgöra den största skillnaden mellan kursen i Münster och den nätkurs jag ger vid Malmö högskola. Studenterna som läser nätkursen är alla specialintresserade av svensk arbetarlitteratur och har i många fall goda förkunskaper. Studenterna i Münster är också intresserade (annars hade de ju inte valt att läsa kursen), men kan ännu inte särskilt mycket. Det ska blir intressant att jämföra studentgrupperna efter avslutade kurser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar