lördag 23 oktober 2010

Maria Sandel och respektabiliteten

Maria Sandels roman Droppar i folkhavet från 1924 står på litteraturlistan både för min nätkurs om arbetarlitteratur vid Malmö högskola och den kurs jag ger i Münster. Eftersom den snart ska behandlas på båda kurserna har jag läst om den. På min blogg på Riksbankens Jubileumsfond redovisar jag några tankar som väckts av läsningen. För att ta del av dessa tankar, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar