fredag 5 mars 2010

Litteratur, litteraturforskning och litteraturkritik har med politik att göra. Det har synliggjorts i mottagandet av Den föreställda mångkulturen i Kristianstadsbladet. Men politiska meningsskiljaktigheter måste inte med nödvändighet leda till fientlighet. Om det vittnar Håkan Sandgrens recension av min bok i Kristianstads-Bladet, som avslutas såhär:
Och trots att jag ur mitt lite ljumma liberala perspektiv gärna vill hävda individens möjlighet att träda ur även sina klassförutsättningar för att överskrida sin bestämmelse, kan jag inte annat än applådera Nilssons insats. Han är en god stilist, en övertygande polemiker, och han tillskriver litteraturen ett värde och en kraft som gör den till en aktiv del av ett samhälle i förändring.
För att läsa hela recensionen, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar