måndag 15 mars 2010

Höstens kurser

Nu har det blivit dags att söka till höstens kurser. Bland de kurser jag är inblandad i rekommenderar jag särskilt följande:
- Arbetarlitteratur 7,5 hp. En kurs som ges på kvartsfart på nätet. Perfekt för den som intresserar sig för litteratur och klass. Går att kombinera med andra studier eller arbete. Kursen behandlar den svenska arbetarlitteraturens historia från de tidiga kampdikterna till dagens nya arbetarlitteratur.
- Introduktion till marxistisk teori 7,5 hp. Även detta en nätbaserad distanskurs på kvartsfart.
- Litteratur i ett mångkulturellt samhälle 15 hp. En kurs om samtidslitteratur, klass, genus och etnicitet. Ges i Malmö under andra halvan av terminen.
Man ansöker via www.studera.nu. Ansökningsperioden pågår till 15 april.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar