onsdag 24 mars 2010

Lesbisk litteratur och arbetarlitteratur

Idag kom det en bok med posten - Liv Saga Bergdahls avhandling Kärleken utan namn: Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner.
Först blev jag litet förvånad. Varför har någon skickat den här boken till mig? Och ännu mer konfunderad blev jag när jag hittade följande hälsning från författaren på titelsidan: "Till Magnus med stort tack för den inspiration din forskning gett mig". Inte fanken har väl jag skrivit någonting som kan inspirera forskning om lesbiska romaner, tänkte jag. Men när jag började läsa avhandlingen klarnade det.
I boken Arbetarlitteratur (2006) skriver jag en hel del om själva begreppet arbetarlitteratur och om vad det innebär att definiera litteratur genom att koppla samman den med en särskild grupp i samhället. Och i samband med detta resonemang påpekar jag att detta är en fråga man även bör ställa sig när man diskuterar begrepp och fenomen som kvinnolitteratur, invandrarlitteratur, lesbisk litteratur etc.
Detta har Liv Saga Bergdahl tagit fasta på. Ja hon har rent av använt mitt reseonemang om arbetarlitteratur som utgångspunkt för att definiera fenomenet lesbisk litteratur.
Att min forskning kommit till användning på detta sätt tycker jag är kul. Och jag hoppas att dialogen mellan arbetarlitteraturforskningen och annan litteraturvetenskaplig forskning kommer att fortsätta framöver.

1 kommentar: