fredag 26 februari 2010

Konferens om nordisk arbetarlitteratur

9-10 december ordnas en konferens om nordisk arbetarlitteratur vid Lunds universitet. Konferensen kommer att behandla arbetarlitteratur - i vid mening - från de nordiska länderna ur flera olika perspektiv (litteraturhistoriska, genusteoretiska, politiska, socialhistoriska, litteraturteoretiska, estetiska etc.)

Den som har förslag på paneler, papers eller föredrag är välkommen att höra av sig till någon av medlemmarna av organisationskommittén senast 20 maj:
Magnus Nilsson: magnus.nilsson@mah.se
Jimmy Vulovic: jimmy.vulovic@litt.lu.se
Birthe Sjöberg: birthe.sjoberg@litt.lu.se
Bibi Jonsson: bibi.jonsson@litt.lu.se

Förslag på temata:
* Arbetarlitteratur idag
* Arbtarlitteraturen och arbetarrörelsen
* Arbetarlitteraturens historia
* Jämförelser mellan arbetarlitteratur i de nordiska länderna
* Klass, ras och genus i arbetarlitteraturen
* Arbetarlitteraturens gränser
* Arbetarlitteraturen och offentligheterna

Sprid gärna denna information till alla som kan tänkas vara intresserade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar