lördag 9 maj 2009

Amerikanska arbetarskildrare 6: Tecknad film

"A brother and a sister are pushing and shoving each other in the living room of a modest, working-class family home". Så inleds boken Simpsonology (2008), i vilken sociologen Tim Delaney försöker beskriva USA med utgångspunkt i den tecknade familjen Sipmspons öden och äventyr.
Det första vi får veta om denna familj är alltså att den hör hemma i arbetarklassen (samt att två av barnen bråkar). Men tyvärr är detta också i stort sett allt Delaney har att säga om klass. De följande 400 sidorna handlar om allt från könsroller, rasrelationer och familjestrukturer till sport och miljöförstöring, medan frågor om arbete, ekonomisk ojämlikhet och klassmotsättningar inte nämns över huvud taget.
Och ändå är just klass någonting centralt i den värld som skildras i The Simpsons. Hur ofta kretsar exempelvis inte handlingen kring Homers relation till Mr. Burns, som äger kärnkraftverket där han jobbar? Och hur ofta är de komiska poängerna inte kopplade till familjen Simpsons oförmåga att navigera i medel- och överklassmiljöer?
Faktum är att klass är ett i allra högsta grad synligt och viktigt fenomen även i en annan populär tecknad TV-serie, nämligen Family Guy. Huvudpersonen i den serien, Peter Griffin, skildras som fast förankrad i arbetarklassen och kontrasteras genomgående mot karaktärer med annan klassbakgrund (exempelvis hans hustru, som har överklassbakgrund, och hans hund och yngste son som båda föraktar hans bristande kulturella förfining.)
Medan amerikansk populärkultur i allmänhet har en tendens att tona ned frågor om klass tycks skaparna av såväl The Simpsons som Family Guy alltså göra tvärt om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar