torsdag 5 februari 2009

Ny avhandling om arbetarförfattare

14 februari disputerar Jimmy Vulovic på en avhandling om Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds romaner från mellankrigstiden. Jimmy, som är doktorand i litteraturvetenskap i Lund, har undersökt hur de båda arbetarförfattarna skildrar ensamhet och gemenskap. Hans fokus ligger på deras berättarteknik, men han vill också placera in dem i olika litteraturhistoriska sammanhang. Bland annat försöker han reda ut hur de båda författarnas hemhörighet i den arbetarlitterära traditionen och deras intresse för modernismen påverkat deras skrivande. Eftersom jag är opponent vid disuptationen vill jag inte redan nu gå in på vad jag tycker om avhandlingen, men jag lovar att återkomma med mina synpunkter litet senare.

Disputationen hålls i Humanisthusets hörsal med start 10.00.
Avhandlingens titel är Ensamhet och gemenskap i förvandling - Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner. Mer info finns på förlagets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar