onsdag 4 januari 2017

Klasskildringen i Sven Wernströms Trälarna. 1900-talet

Idag utkom boken Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur (red. Maria Andersson och Elina Druker). Jag medverkar med kapitlet "Skildringen av arbetarklassen i Sven Wernströms Trälarna. 1900-talet". Förutom att analysera just Wernströms arbetarklasskildring resonerar jag också kring hans förhållande till arbetarlitteraturen och hur begreppen barn- och ungdomslitteratur och arbetarlitteratur förhåller sig till varandra.
Jag menar att Trälarna. 1900-talet faktiskt uppfyller även de allra striktaste kraven man kan ställa på arbetarlitteraturen. Den är ju skriven av en arbetare, om och för människor i arbetarklassen, samtidigt som den uttrycker ett proletärt klassperspektiv och agiterar för arbetanas sak. Dessutom innehåller den faktiskt flera explicita referenser till (annan) arbetarlitteratur. Att ignorera detta med hänvisning till att boken kan betraktas som barn- och ungdomslitteratur vore dumt. (Inte minst med tanke på att den faktiskt inte främst vänder sig till barn, utan till barn och vuxna i arbetarklassen.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar