fredag 20 januari 2017

Vänsterpolitiska serier

Att använda serier som inkörsport till vänsteridéer är ett gammalt knep. Själv kom jag exempelvis i kontakt med dessa idéer bland annat genom de tecknade klassikerna Marx för nybörjare (1980) av signaturen Rius och Historieboken (1970) av Annika Elmqvist med flera.
På senare tid har genren fått ett uppsving. Nyligen utkom exempelvis Kate Evans Röda Rosa – i vilken Rosa Luxemburgs tänkande presenteras i serieform – i svensk översättning och 2015 gav Leopard och Katalys ut en svensk version av Esben S. Titlands lilla seriebok Piketty på tre röda. Dessutom har vi gott om inhemska socialistiska seriekonstnärer. Här på bloggen och i min forskning har jag exempelvis uppmärksammat Daria Bogdanska, Liv Strömqvist och Hanna Petersson.
Att uttrycka vänsteridéer och -ideal i serieform är dock inte helt enkelt. Exempelvis riskerar abstrakta begrepp att bli allt för konkreta när de presenteras visuellt. I Capital in Manga personifieras exempelvis kapitalistklassen av den ängslige Robin och den känslokalle Daniel, trots att Marx i kapitalet betonar att begreppet kapitalist inte betecknar någon individ, utan en ”karaktärsmask” eller en ekonomisk roll. Det kan också vara svårt att presentera långa och komplexa argumentationskedjor i tecknad form, åtminstone om man inte vill fylla rutorna med text (vilket Evans ibland gör i Röda Rosa).

Men å den andra sidan kan serier helt klart hjälpa till att dra in fler människor än de som gillar att läsa vanliga böcker i politiska diskussioner och aktiviteter. Och trots allt är det där som vänsterns idéer bör förvaltas och utvecklas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar