onsdag 25 maj 2016

Arbetarlitteraturkonferens i Bergen

Konferensserien Nordisk arbetarlitteratur rullar vidare. Nästa konferens – den femte i ordningen sedan 2010 – hålls vid Universitetet i Bergen 10–12 november under rubriken "Kartlegging, begrepsbruk, forskningstradisjon". Denna gång är det alltså inte bara arbetarlitteraturen utan även forskningen om densamma som ska diskuteras.
20 forskare kommer att presentera papers. Pasi Metsä från Tammerfors universitet kommer exempelvis att prata om diskussionen om Mathias Rosenlunds Kopparbergsvägen 20 och Svallgränden 5, Sandra Mischliwietz från Westfälische Wilhelms-Universität i Münster kommer att diskutera hur Frances Tuuloskorpis bokserie Folkrörelse på arbetsplatsen utmanar en borgerlig litteraturförståelse och Annemari Neple vid Universitet i Bergen och Åsa Arping från universitetet i Göteborg kommer båda, men var för sig, att resonera om hemmafruns roll i arbetarlitteraturen.
Själv kommer jag att prata om det som sysselsatt mig under de senaste månaderna, nämligen min kartläggning av hur arbetarlitteratur i Sverige betraktas och definierats på olika sätt vid olika tidpunkter.
Förhoppningsvis kommer konferensen också innehålla ett "boksläpp". Kollegorna vid universitetet i Göteborg jobbar nämligen för fullt med att färdigställa en antologi som bygger på det som presenterades vid förra årets konferens. (Tidigare konferenser har resulterat i antologierna Från Nexø till Alakoski och Från Bruket till Yarden.)
Efter sommaren kommer mer information, inklusive ett definitivt program, att skickas ut och då kan man anmäla sig som åhörare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar