torsdag 2 oktober 2014

Fin recension av Från bruket till Yarden

Tryggve Lund har för Bibliotekstjänsts räkning skrivit en fin recension av antologin Från bruket till Yarden. Nedan följer ett utdrag:
Publiceringen tydliggör arbetarlitteraturens mångfald och det ökade intresset. [---] Arbetarlitterära teman och författarskap (exempelvis spänningen mellan Nexø och Ivar Lo), Alakoskis Oktober i Fattigsverige. Dagbok (2012) diskuteras och läsvärda historiska redogörelser lämnas som den om arbetarkonst och arbetarlitteratur i Sverige av Margaretha Ståhl. Texterna är skrivna på olika nordiska språk och nya perspektiv ges på arbetarlyriker som Bjørn Aamodt, Jón Kalman Stefánssons romaner, mixen av realism och myt i arbetarskildringen. Några bidrag om kvinnliga arbetarförfattare utgör bokens höjdpunkter. (Häftepos 14122038)

Som en av redaktörerna för antologin hoppas jag nu på massiva beställningar från de svenska biblioteken. (Fast det skadar nog inte om låntagare gör några inköpsförslag...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar