fredag 10 oktober 2014

Ny avhandling om arbetarlitteratur

Under de senaste åren har jag haft det stora privilegiet att få vara delaktig i Sandra Mischliwietz avhandlingsprojekt om barnet i 30-talets svenska arbetarlitteratur. Sandra disputerade i våras vid universitetet i Münster (och fick ett mycket fint betyg), och nu har hennes avhandling kommit ut.
Avhandlingen, som är skriven på tyska, har titeln "Att uppfinna ord" – Kindheit als Strategie der Weltaneignung in der schwedishen Arbeiterliteratur der 1930er Jahre [Bardom som strategi för världstillägnelse i 1930-talets svenska arbetarlitteratur], och behandlar främst verk av Moa och Harry Martinson, Ivar Lo-Johansson och Eyvind Johnson.
Sandra har genomfört ett mycket grundligt forskningsarbete, och avhandlingen innehåller en mycket gedigen diskussion av nästan allt som tidigare skrivits om svensk arbetarlitteratur. Dessutom anlägger hon nya teoretiska perspektiv på denna litteratur, bland annat genom att låta sig inspireras av tänkare som Foucault och Butler.
Den som vill köpa boken kan klicka här. Avhandlingen finns också tillgänglig i fulltext på nätet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar