torsdag 6 december 2012

Nordisk Arbetarlitteratur III

I maj 2012 kommer det att anordnas en forskningskonferens om nordisk arbetarlitteratur i Landskrona. Inbjudan och "call for papers" ser ut som följer:


15–17 maj anordnas konferensen
Nordisk Arbetarlitteratur III
av Lunds Universitet och Malmö högskola vid Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona

Eftersom den nordiska arbetarlitteraturen ännu är relativt bristfälligt utforskad välkomnar vi papers som belyser olika aspekter av denna litteratur från olika teoretiska och disciplinära infallsvinklar.
Vi ser dock särskilt gärna papers som behandlar:
* Jämförelser av arbetarlitteratur från olika länder
* Arbetarlitteraturens roll och funktion i den litterära/estetiska utvecklingen i Norden
* Arbetarlitteraturens politiska roller och funktioner
* Nya teoretiska perspektiv inom arbetarlitteraturforskningen

Ingen anmälningsavgift utgår för konferensen, och i mån av resurser kommer arrangörerna att bidra till resekostnader och kostnader för uppehälle för de deltagare som presenterar papers.

Anmälan ska ske senast 15 januari till Birthe Sjöberg (birthe.sjoberg@litt.lu.se)

De deltagare som vill presentera ett paper ska skicka ett kort abstract till Magnus Nilsson (magnus.nilsson@mah.se) senast 15 februari. 

5 kommentarer:

 1. Jag gillar framförhållningen!
  /Christian

  SvaraRadera
 2. Själv tycker jag att vi är litet sent ute. Planeringen har pågått i drygt ett år.

  SvaraRadera
 3. Borde ändå gå att knåpa ihop ett underlag på dryga tusen år....
  /C

  SvaraRadera
 4. Och nu är datumet justerat.

  SvaraRadera