torsdag 6 juni 2019

Den sociala känslan för plats

Idag har jag hållit föredrag vid konferensen "Sted, fiksjon og historie" vid det norska nationalbiblioteket i Oslo. Mitt ämne var "Den sosiale følelsen av sted" Uungefär: Den sociala känslan för plats) och i föredraget försökte jag visa att arbetarlitteraturen aktualiserar en rad frågor om förhållandet mellan klass och plats. Exempelvis skildrar Lo-Johansson i sina romaner från 1930-talet hur framväxten av en modern arbetarklass har starka kopplingar till urbaniseringsprocesser och framväxten av en urban modernitet, samtidigt som han också beskriver hur olika platser ser olika ut beroende på från vilken social position de betraktas. Mina viktigaste exempel var dock Stig Sjödin och Jenny Wrangborg och hur de i sina dikter kopplar samman olika boendemiljöer med olika klasser – ett ämne som jag tror att jag ska försöka skriva en artikel om. Dessutom tog jag upp Daria Bogdanskas skildring av hur de gamla arbetarkvarteren vid Möllevången i Malmö idag är en mycket starkt socialt skillnad miljö och Mats Källblads skildringar av landsbygdens arbetarklass. Nu ska jag bege mig till Finland för en konferens som jag sett fram mot väldigt länge...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar