torsdag 5 april 2018

Sabine Hake, "The Proletarian Dream"

I The Proletarian Dream: Socialism, Culture, and Emotion in Germany, 1863–1933, undersöker Sabine Hake i 17 relativt korta fallstudier olika försök att bygga upp känslobaserade proletära gemenskaper. 
Bland annat analyserar hon socialistisk körsång, kändiskulten kring den socialdemokratiske politikern Ferdinand Lassalle, arbetarbiografier från början av 1900-talet och John Heartfields politiska fotomontage. 
Hakes fokus på känslor är innovativt och får många av hennes studieobjekt att framträda i nytt ljus. Dessutom innebär det faktum att dessa studieobjekt är så många att hon ger läsaren en överblick över stora delar av den socialistiska och proletära kulturen i Tyskland under perioden fram till nazisternas maktövertagande.
Själv har jag fått upp ögonen för många olika saker som jag säkerligen kommer få anledning att återvända till i min egen forskning. Bland annat har jag fått tips om var man kan hitta tysk arbetarlitteratur som behandlar Prometheusmotivet och gjorts uppmärksam på intressanta exempel på socialistisk kritik av begreppet arbetarlitteratur.
Hake håller som bäst på med att skriva en uppföljare som ska behandla den proletära drömmen efter andra världskriget. Den ser jag fram mot att få ta del av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar