onsdag 4 april 2018

Proletarian Aesthetics at the Crossroads - paper presenterat vid ACLA 2018

Vid ACLA-konferensen i Los Angeles 2018 deltog jag i seminariet "Proletarian Aesthetics". Mitt paper hade titeln "Proletarian Aesthetics at the Crossroads". Det bygger på tidigare och pågående forskning och försöker ge argument för att arbetarlitteraturforskningen måste bli bättre på att göra internationella jämförelser, eftersom sådana visar på såväl det lokalt specifika i denna litteratur som det som är mer internationellt. För att läsa pappret, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar