fredag 3 februari 2017

Arbetarlitteratur och klassanalys

Göran Therborn
I går var jag i Stockholm och bevistade ett seminarium som anordnades av den fackliga tankesmedjan Katalys. De har nämligen tagit på sig uppgiften att tillsammans med Göran Therborn göra en analys av det svenska klassamhället.
Det är naturligtvis lovvärt, och jag vill gärna dra mitt strå till stacken. Min forskning om arbetarlitteratur är nämligen i allra högsta grad relevant för en klassanalys. (Åtminstone tycker jag att den är det...)
Det faktum att arbetarlitteraturen är starkare i Sverige än i många andra länder är ju exempelvis ett tecken på att det svenska klassamhället kanske inte ser ut precis som andra klassamhällen. Dessutom är litteraturen en central arena för skildring, diskussion och kritik av klassamhället. Det innebär att den kan utgöra en ingång till studier av de processer genom vilka människor identifierar sig klassmässigt och försöker formulera motstånd mot klassorättvisor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar