lördag 17 december 2016

”Inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur

De nordiska arbetarlitteraturkonferenser som hållits de senaste åren har bland annat resulterat i att det getts ut flera antologier med ny forskning om arbetarlitteratur. Först kom Från Nexø till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Därpå följde Från Bruket till Yarden: Nordiska perspektiv på arebtarlitteratur. Den senaste antologin, som precis kommit ut, heter "Inte kan jag berätta allas historia?" Föreställningar om nordisk aretarlitteratur och redovisar en del av det som diskuterades vid konferensen i Göteborg 2015.
Såhär presenteras den av utgivarna:
Denna boks titel är hämtad ur Kristian Lundbergs vittnesmål från bemanningsföretagens tidevarv, romanen Yarden (2009). Frågan rymmer en viktig förskjutning i föreställningen om arbetarlitteraturens anspråk – från förra sekelskiftets kollektivism till 2000-talets postindustriella individualism. Hur finns och görs klass, och hur märks detta i arbetarlitteraturen, nu som då? Hur gestaltar arbetarlitteraturen samhällets historiska och politiska förändringar, och hur påverkas den i sin tur av läsekretsens förväntningar? Detta är frågor som hela tiden måste ställas på nytt. Volymen samlar 14 bidrag som behandlar föreställningar om den nordiska arbetarlitteraturen utifrån följande perspektiv: arbetarlitterär tradition; genreproblem; reception, medier och offentlighet; genus och sexualitet; religion och existens. Medverkande: Beata Agrell, Christer Ekholm, Anna Forssberg, Anker Gemzøe, Christine Hamm, Carl-Eric Johansson, Bibi Jonsson, Ole Karlsen, Katarina Leppänen, Per-Olof Mattsson, Sandra Mischliwietz, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg och Anders Öhman.
Ytterligare information hittar man i en artikel på Göteborgs universitets hemsida.
Mitt bidrag till antologin heter "En ny arbetarlitteratur?" och handlar om sådan samtida arebtarlitteratur som kanske inte omedelbart fångar litteraturforskarnas intresse, exempelvis den som befinner sig i Parnassens utkanter eller som publiceras i nya medier eller genrer. Mina främsta exempel är Jenny Wrangborgs poesi, som ju inte bara lever i litterautrens finrum utan även i olika alternativa litteraturoffentligheter, samt Hanna Peterssons tecknade serie "Pigan", som handlar om RUT-städning.
Man kommer snart att kunna köpa boken via Göteborgs Universitet. Redan nu kan man dock läsa eller ladda ned den som PDF, helt gratis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar