lördag 24 januari 2015

Konferens om arbetarlitteratur i Hamar, Norge

Jag har just kommit hem från en konferens vid Högskolan i Hedmark i Hamar. Ämnet var litteratur och politik och många av föreläsningarna handlade om arbetarlitteratur.
Beata Agrell föreläste om klassmedvetande och klassperspektiv i svensk arbetarlitteratur från början av 1900-talet till idag. Hon noterade flera intressanta utvecklingstendenser, bland annat en förskjutning mot mer individualism.
Ole Karlsen pratade om den norska arbetarlyriken och visade att detta faktiskt är en mycket rik litterär tradition. Samtidigt underströk han också att den inom sig rymmer flera olika strömningar, exempelvis en av "sånglyrik" och en av lyrik skriven för tyst läsning.
Hans Kristian Rustad föreläste om arbetarlitterära långdikter. Störst uppmärksamhet gav han åt Johan Jönsons Efter arbetsschema och Lars Ove Seljestads Storspring. Fabrikkdikt. Den senare hade jag inte hört talas om tidigare, vilket naturligtvis är snudd på skandalöst. Framöver lovar jag att bli bättre på att hålla kolla på den nordiska arbetarlitteraturen.
Christine Hamm gjorde en mycket intressant läsning av hur ting beskrivs i Susanna Alakoskis Svinalängorna. Med utgångspunkt i denna formulerade hon en tänkvärd kritik av de ting-teorier som försöker isolera tingen från den sociala världen. Jag tycker att detta var ett utmärkt exempel på hur arbetarlitteraturen kan användas för att fördjupa vår förståelse av världen och ser fram mot att Hamm utvecklar sina resonemang vidare.
Själv pratade jag under rubriken "Den moderna(ste) svenska arbetarlitteraturen" om bland andra Johan Jönson, Susanna Alakoski, Cecilia Persson, Freke Räihä, Henrik Johansson, Sara Beischer och Jenny Wrangborg. Föreläsningen filmades och kommer att läggas ut på bloggen framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar