tisdag 18 mars 2014

Troublemakers

I Troublemakers: Power, Representation, and the Fiction of the Mass Worker beskriver William Scott hur arbetares förhållningssätt till modern ("fordistisk") industriproduktion tagit sig uttryck i en rad amerikanska romaner från första halvan av 1900-talet. Dessa förhållningssätt varierar naturligtvis, från en känsla av att degraderas till "maskinbetjänt" till upptäckten att man genom att strejka kan få stora produktionsprocesser att stanna av. Bland de verk som Scott behandlar hittar man bland annat Jack Londons Järnhälen och Clara Weatherwax Marching! Marching!. Dessutom analyserar han festspelet The Pageant of the Paterson Strike från 1913 (som delvis organiserades av John Reed). Förutom att analysera texter agiterar Scott också öppet för en syndikalistisk syn på facklig kamp som prioriterar direkt aktion på verkstadsgolvet över förhandlingar och parlamentarism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar