fredag 28 februari 2014

Ny bok!

Nu har min nya bok kommit ut! Den är på engelska och som framgår av titeln – Literature and Class: Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class Literature – handlar den om hur klass skildras i moden svensk arbetarlitteratur. De verk som ägnas störst uppmärksamhet är Folke Fridells Död mans hand och Grepet hårdnar, Göran Palms LM-böcker och Kristian Lundbergs Yarden. Dessutom gör jag jämförelser med tysk arbetarlitteratur, som Max von der Grüns Irrbloss och eld och Günter Wallraffs Längst därnere.
Mer information om boken och om ur man beställer den hittar man här. Om ni inte vill köpa boken själva skulle ni ju kunna lämna ett inköpsförslag till ert lokala bibliotek...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar