måndag 10 februari 2014

Alf Prøysen som arbetarförfattare

Förra året var jag inbjuden till en konferens om Alf Prøysens prosaförfattarskap för att tala om Prøysen och arbetarlitteraturen. Nu har konferensanförandena givits ut i en bok med titeln Alminnelige arbesfolk (red. Bjørn Ivar Fyksen, Oplandske Bokforlag).
I Sverige är Prøysen mest känd som Teskedsgummans författare, och i Norge är det framför allt hans visor som ådrar sig intresse. Men han var också en mycket intressant prosaförfattare. Stordelen av hans prosa utgörs av 750 "stubber" (korta texter som publicerades i pressen) samt ett antal noveller. Dock gav han också ut en roman: Trost i taklampa (publicerad på svenska som Trastsommar). Det är om den - och dess relation till arbetarlitteraturen - som min text handlar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar