söndag 30 september 2012

Sara Granér, All I want for christmas is planekonomi

Denna bild har jag hämtat från
Galagos hemsida
(http://www.galago.se/blogg/ssakta)
I dagens Sverige är litteraturen en av de viktigaste arenorna för kritisk diskussion av det kapitalistiska klassamhället. En anledning till att det är så är att det delvis råder ett annat ideologiskt klimat inom litteraturen än i andra delar av samhället. Medan det är näst intill omöjligt för en politiker att prata om saker som "kapitalism" och "klassorättvisor" kan man faktiskt som författare ta upp dem till debatt. Men litteraturen är också en viktig arena för dessa frågor av den anledningen att de litterära framställningsformerna faktiskt kan synliggöra sådant som sällan kommer upp till ytan i ledarartiklar, riksdagsmotioner, debatter etc.
Sara Granérs seriealbum All I want for christmas is planekonomi är en utmärkt illustration till detta resonemang. Granérs kritik av kapitalismen går nämligen mycket, mycket längre än vad som är vanligt i den politiska sfären. Dessutom gör Granérs säregna stil att denna kritik blir mycket mer tankeväckande och engagerande än den man kan ta del av i mer traditionella vänsterpolitiska fora (vänsterns tidningar, tidskrifter, webbsidor etc.).
Problemet med kapitalismen är enligt Granér att den är orättvis – att den leder till att några få blir rika och mäktiga, medan många blir fattiga och maktlösa – samt att den inte är ekologiskt hållbar. Detta är en tanke man hittar redan hos Marx, som i Kapitalet hävdade att kapitalismen i grunden är självdestruktiv eftersom den förstör båda de saker den ytterst vilar på: arbetaren och naturen.
Granérs seriealbum ska dock inte ses som någon illustration till Marx socialistiska idéer (eller de feministiska, antiimperialistiska, ekologiska m.fl. idéer som Granér också är inspirerad av). För hennes skickliga bruk av stilgrepp som bitsk ironi, förfrämligande naivism, humoristisk grotesk etc., gör att hon i allra högsta grad skapar nya insikter om hur den samtida kapitalismen fungerar och om hur ett icke-kapitalistikt samhälle skulle kunna se ut.
Summa summarum: All I want for christmas is planekonomi är ett litterärt och politiskt mästerverk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar