tisdag 20 september 2011

Philippe Bouquet till Lund

I början av oktober kommer litteraturforskaren och översättaren Philippe Bouquet till Lund. Och onsdagen 5 oktober kommer han att delta i ett rundabordssamtal om arbetarlitteratur, under rubriken "Har arbetarlitteraturen någon framtid - eller ens en nutid?". Övriga medverkande är Fredrik Ekelund, Jimmy Vulovic, Torgny Karnstedt och jag. Arrangemanget går av stapeln klockan 17.00 i hörsalen på SOL-centrum i Lund.
Bouquet disputerade för drygt 30 år sedan på en avhandling om svensk arebtarlitteratur: L'individu et la société dans les oeuvres des romanciers prolétariens suédois ["Individen och samhället i de svenska arbetarförfattarnas verk"]. När jag var doktorand gick jag franskkurser på Komvux bara för att kunna läsa detta verk. Dock finns det även en starkt forkortad och populariserad version på svenska: Spaden och pennan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar