torsdag 4 augusti 2011

Max Frisch och den litterära klasskampen

I år är det 100 år sedan den schweiziske författaren Max Frisch föddes, och 20 år sedan han dog. I det tyskspråkiga området är detta en stor litterär händelse, och därför bombarderas man där med nyutgåvor och filmatiseringar av hans böcker, uppsättningar av hans dramer samt böcker och TV-programm om hans liv och verk.
Mina personliga favoriter i Frischs oeuvre är de båda "litterära dagböckerna" från perioderna 1946-49 och 1966-71. Här utvecklar Frisch några av sina intressantaste politiska och filosofiska tankegångar, samtidigt som han levererar några av sina konstnärligt mest övertygande texter.
En genre som Frisch arbetar med i dagböckerna är "Frågeformuläret" ("Fragebogen"). Genom att ställa en serie ofta ganska naiva frågor till läsaren försöker han få oss att fundera på sådant vi brukar ta för givet.
Ett av frågeformulären handlar om egendomen. Några av frågorna lyder (i min översättning) som följer:
15.
Känner ni till ett fritt land där de rika inte är i minoritet, och hur förklarar ni att majoriteten i dessa länder tror sig ha makten?
[---]

19.
Om det bara fanns egendom i form av saker som man konsumerar, och ingen egendom som ger makt över andra - skulle ni vilja fortsätta att leva under sådana omständigheter?

20.
Hur mycket arbetskraft tillhör er?

21.
Varför?
Frisch är uppenbarligen medveten om och kritisk till några av de fundamentala förhållandena under kapitalismen, nämligen att privat ägande av produktionsmedel ger upphov till såväl politisk makt som makt över dem som tvingas sälja sin arbetskraft. Och när han i sina verk försöker göra läsarna medvetna om detta bedriver han litterär klasskamp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar