söndag 28 november 2010

Om Den föreställda mångkulturen i Multiethnica

Tidigare fanns det vid Uppsala universitet ett centrum för "multietnisk forskning". Det heter numera Hugo Valenin-institutet. Men den publikation man gett ut sedan 1987 har inte bytt namn, utan heter fortfarande Multiethnica.
Den är ofta läsvärd, inte minst eftersom IMER-forskarna (det vill säga de forskare som sysslar med problemkomplexet "internationell migration och etniska relationer") i Uppsala, till skillnad från sina kollegor vid andra universitet och högskolor, ägnar ganska stor uppmärksamhet åt frågor om litteratur. (Exempelvis är institutets föreståndare, Satu Gröndahl, docent i litteraturvetenskap.)
I det senaste numret av Multiethnica recenserar Rita Paqvalén (litteraturforskare verksam i Helsingfors) min bok Den föreställda mångkulturen, med särskilt fokus på min diskussion om förhållandet mellan etnicitet och klass. Även om jag inte riktigt håller med om Paqvaléns tolkning av min argumentation tycker jag att det är glädjande att det jag har att säga om just klass och etnicitet uppmärksammas inom IMER-forskningen.
För att läsa recensionen: klicka här och bläddra till s. 22.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar