söndag 30 maj 2010

Arbetarlitteraturkonferens

Arbetet med planeringen av konferensen om nordisk arbetarlitteratur går vidare. Konferensen kommer att hållas 9-10 december i Lund och vi har redan fått in flera intressanta förslag på papers. Just nu försöker vi sätta samman bra paneler utifrån de inkomna förslagen. De rubriker som vi för tillfället arbetar med är:
"Arbetarlitteraturen idag"
"Arbetarlitteraturen och det sceniska"
"Klass, etnicictet och genus i arbetarlitteraturen"
"Arbetarlitteraturen och offentligheterna"
"Arbetarlitteraturen och arbetarrörelsen"
"Arbetarlitteraturen i den nordiska länderna"
"Arbetarlitteraturen och folkhemmet"
"Arbetarlitteraturen och religionen"
"Arbetarlitteraturens former och innehåll" och
"Arbetarlitteraturens gränser".
Om du vill presentera ett paper under någon av dessa rubriken (som samtliga är ganska töjbara) - skicka ett abstract till magnus.nilsson@mah.se. Slutgiltig deadline är först 15 september, men hör gärna av er redan nu. Vi räknar med att 24 paper kommer att presenteras vid konferensen och när vi fått ihop detta antal stänger vi butiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar