lördag 31 oktober 2009

Litteratur i ett mångkulturellt samhälle

Under de senaste terminerna har jag och några kollegor gett en kurs på Malmö högskola som heter "Litteratur i ett mångkulturellt samhälle (15 hp.)". Den ges under andra halvan av terminen och handlar om hur klass, kön/genus och ras/etnicitet hänger samman med litteratur (med litteratur menar vi allt från dikter och romaner till filmer och låttexter). Ett tema under kursen är svensk arbetarlitteratur och ett annat fenomenet "invandrarlitteratur". Söktrycket inför vårens kurs är ganska gott, men vi har fortfarande platser kvar. Och man brukar kunna efteranmäla sig ända fram till kursstart. Info om hur man anmäler sig hittar man här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar