tisdag 8 september 2009

Forskning på gång om ungsocialisternas litteratur


Idag fick jag besök av Emma Hilborn som är doktorand i historia vid Lunds universitet och planerar att skriva sin doktorsavhandling om ungsocialisterna och deras litteratur. Detta är ett alldeles utmärkt avhandlingsämne. Liksom många andra politiska rörelser på vänsterkanten satsade ungsocialisterna starkt på litteraturen, och det är hög tid att någon tar på sig uppgiften att reda ut varför det var så? Och att det är just en historiker som ger sig i kast denna uppgift är glädjande. Jag tror nämligen att arbetarlitteraturforskningen skulle kunna må bra av tätare kontakter med just historiker. För om litteraturvetare monopoliserar forskningen om arbetarlitteraturen finns det en stor risk att "det litterära" tillmäts för stor betydelse, medan denna litteraturs sociala och politiska dimensioner förbigås.

Emma har för övrigt redan skrivit en bok om ungsocialisterna, nämligen De förrådda kämparna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar