måndag 7 september 2009

Grattis Malin!

Årets Stig Sjödinpris går till Malin Klingzell-Brulin, chefredaktör för Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål och Medel. Det är ett alldeles utmärkt val. Tidigare har priset getts till författare som påolika sätt bideragit till att den arbetarlitterära tradition som Stig Sjödin verkade i har fortsatt att utvecklas. Bland annat har det gått till Göran Greider, Sara Lidman, Mikael Wiehe och Emil Jensen. Men utan medier som sprider litteratur och litteraturkritik till arbetarklassen kommer arbetarlitteraturen att går under. Och det är för att hon hjälper till med detta som Malin Kilngzell-Brulin nu belönas.

För några år sedan samtalade jag med Malin Klinzell-Brulin i samband med arrangemanget "Boken på arbetsplatsen" på Brunnsviks folkhögskola. Ämnet för vårt samtal var arbetarlitteraturen och fackförbundspressen, och jag sa bland annat att en av fackföreningspressens viktigaste uppgifter varit att "den tidvis fungerat som en motoffentlighet som försökt ta tillvara medlemmarnas intressen. Bland annat har man försökt få arbetare att intressera sig för litteratur. Genom att trycka dikter i en fackföreningstidning kan man få en arbetare att läsa, fast han aldrig skulle gå till ett bibliotek eller en bokhandel. Fackföreningspressen har också fungerat som en kuvös för många arbetarförfattare som haft svårt att få fart på sina litterära karriärer. [---] Litteratur som har med arbete och klass att göra får mer uppmärksamhet i fackförbundspressen än på annat håll. Jag tror att detta är viktigt. Det är viktigt för arbetarlitteraturen att någon intresserar sig för den. Men det är nog också viktigt för fackföreningarna. Arbetarrörelsen behöver sina författare. Kultur har nämligen med politik att göra."

Stig Sjödinpriset delas ut i ABF-huset i Stockholm 11 oktober klockan 13.00. Det bjuds på såväl förfriskningar som på musik och litteratur. Inträdet är 50 kronor.

Mål och Medel finns på nätet. För att läsa den, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar