torsdag 4 juni 2009

Amerikanska arbetarskildrare 10: Proletarian Literature

Ibland påstås det att den svenska arbetarlitteraturen skulle vara unik. Detta stämmer, såtillvida att Sverige är det enda land i världen där arbetarlitteraturen erkänns som en av de centrala strömningarna i den moderna litteraturen. Men naturligtvis finns det arbetarlitteratur även i andra länder. Under den stora depressionen i USA på 1930-talet växte det exempelvis fram en "proletär litteratur", som idag är i stort sett bortglömd. Dock har många av de "proletära författarnas" verk återutgetts under senare år. Bland annat har det akademiska förlaget The University of Illinois Press publicerat en lång rad verk som kan räknas till den "proletära" traditionen. Nedan följer en förteckning av deras viktigaste utgivning. För mer information om enskilda verk, klicka på titlarna.

Alfred Mound, The Big Boxcar
Philip Bonosky, Burning Valley
John Sanford, The People from Heaven
James J. Lorence, A Hard Journey
James T. Farrell, Chicago Stories, Studs Lonigan, A World I Never Made och My Days of Anger
Edwin Rolfe, Trees Became Torches
Alexander Saxton, The Great Midland
Aaron Kramer, Wicked Times

Fler boktips och en utförligare beskrivning av den amerikanska "proletära litteraturen" kommer snart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar