torsdag 17 maj 2018

Aleksander Motturi, Broder

I romanen Broder skriver Aleksander Motturi om "klasskillnader som växer fram inuti en familj". Närmare bestämt skriver han om två bröder: en som går ner sig i kriminalitet och missbruk, en annan som svingar sig upp i kultureliten.
Dessutom diskuterar han, i dialog med andra författare och tänkare, (o)möjligheterna att berätta denna historia.
Tematiskt påminner Broder alltså om flera andra klasskildringar från de senaste åren, exempelvis Susanna Alakoskis Oktober i fattigsverige och Mathias Rosenlunds Svallgränden 5.
Men, medan Alakoski diskuterar berättandet av den egna historien resonerar Motturi mer allmänt om svårigheterna med att levandegöra minnen och erfarenheter i litteraturen. Därmed skapas ett glapp mellan berättelsen och metaberättelsen, mellan historien om brodern och de estetisk-filosofiska resonemangen.
Trots detta kan man dock inte säga annat än att Broder är en såväl gripande som intelligent roman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar