fredag 8 juli 2016

Fängelselitteratur och arbetarlitteratur

På senare tid har jag funderat mycket på om vi inte brukar definiera fenomenet arebtarlitteratur väldigt snävt och om det inte skulle kunna vara möjligt att bredda den arbetarlitterära traditionen. I artikeln "Defining working-class literature(s)", som jag skrivit tillsamman med John Lennon, hävdar jag exempelvis att vi i Sverige ofta fokuserat på kanoninserad skönlitteratur och därför kanske inte undersökt om exempelvis amatörskrivande eller populärlitteratur skulle kunna betraktas som arbetarlitteratur. I ett föredrag som jag höll vid arebtarlitteraturkonferensen i Göteborg förra året – och som kommer att publiceras i en bok i höst – argumenterar jag bland annat för att även tecknade serier borde kunna få plats i den arbetarlitterära traditionen.
Idag upptäckte jag att även andra sysselsätter sig med funderingar av detta slag. Den amerikanske litteraturvetaren Joe Lockard har nämligen nyligen hållit ett föredrag med titeln "Why Prison Literature is Crucial to US Working-Class Literature" där han helt enkelt hävdar att "fängelselitteraturen" utgör ett viktigt inslag i den amerikanska arbetarlitteraturen, eftersom en stor del av arbetarklassen faktiskt sitter i fängelse. Tesen låter kanske litet udda, men är helt klart intressant.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar