onsdag 1 juni 2016

Arbetarlitteraturen och staden

I februari 2017 ordnas konferensen "Att skapa staden: Identitet, minne och delaktighet" vid Malmö högskola. Såhär beskrivs evenemanget:
Vem äger rätten till staden, dess identitet och minnet av dendess historia? Vem definierar stadens identitet? Vilka berättelser anses som centrala och vilka inkluderas? Vem är medskapare när stadens minne och minnet av staden ska samlas?
Institutet för studier i Malmös historia bjuder in till en tvådagarskonferens för att diskutera dessa och liknande frågor som berör städers identitet, historia, minnesarbete och arbete med medborgarnas delaktighet. Frågeställningarna handlar både om stora och små städer, i Sverige och internationellt. I fokus står frågor om makt och identitet i relation till klass, genus och etnicitet.
Inbjudan riktar sig till både akademiska forskare inom fältet och aktörer som sysslar med praktiskt minnesarbete, exempelvis kulturarvssektorn, föreningar som organiserar stadsvandringar, media och turistnäringen.
Syftet med konferensen är att samla flera fält som på olika sätt bearbetar frågor kring städer och plats liksom forskning om och praktiska utövare av förmedling av historisk kunskap och minne. Ambitionen är att skapa en plattform där olika fält och arbetssätt kan mötas för att skapa en konstruktiv och nyskapande dialog
Jag har anmält att jag vill ordna en session om arbetarlitteratur och städer. Vad jag själv ska prata om vet jag inte riktigt. Jag har ju bland annat forskat om hur Kristian Lundberg och Max von der Grün skildrar Malmös och Dortmunds förvandlingar ur ett klassperpektiv. Men det finns ju många andra saker att ta upp.
Glädjande nog verkar Jenny Wrangborg vilja medverka. Men det finns plats för fler. En session ska nämligen vara 90 minuter lång, så jag tänker mig att vi böra vara minst fyra. Den som har lust att medverka får gärna höra av sig. Själv tänker jag omedelbart kontakta Maria Sandel-sällskapet...
Mer inför hittar man på konferensens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar