torsdag 9 april 2015

En ny generation – en ny tradition?

Min artikel "En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur" som nyligen publicerades i Samlaren finns nu tillgänglig för läsning på nätet.
I artikeln tar jag bland annat upp följande författare till behandling: Susanna Alakoski, Johan Jönson, Kristian Lundberg, Jenny Wrangborg, Cecilia Persson och Mathias Rosenlund.
För att komma till artikeln, klicka här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar