torsdag 3 oktober 2013

Till en författare

Ivar Lo-Johanssons essäsamling Till en författare från 1988 borde läsas av alla som skulle vilja bli just författare - särskilt av dem som har lust att bli arbetarförfattare. Men boken är också en bok för läsare, och inte minst för läsare av arbetarlitteratur.
Naturligtvis skriver Lo-Johansson i egen sak. Men det hindrar inte att mycket av det han skriver om arbetarlitteraturen och om det egna författarskapet är tänkvärt. Dessutom är flera av essäerna stilistiskt briljanta.
En intressant sak är att Lo-Johansson i sina essäer hänvisar till såväl Bourdieu, Adorno och Derrida som till Proust och Fredrik Böök. Det brukar jag lyfta fram när jag träffar på fördomsfullt folk som tror att arbetarförfattare skulle vara obildade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar