torsdag 11 oktober 2012

Äta sova dö

Jag har inte för vana att hålla med folk. Men ibland måste jag. Exempelvis kan jag inte annat än instämma i hyllningarna i pressen av Gabriela Pichlers film Äta sova dö.
Att den svenska regeringens politik i allmänhet, och "arbetslinjen" i synnerhet, är en brutal klasspolitik är knappast en hemlighet. Men få har hittills lyckats gestalta denna sanning på ett så övertygande och drabbande sätt som Pichler.
Alltså: Ge er omedelbart iväg till biograferna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar