onsdag 16 maj 2012

Artikel om arbetariltteraturen och traditionen

I senaste numret av Tidskrift förlitteraturvetenskap (2012:1) hittar man en artikel av mig om svenska arbetarförfattares ambivalenta förhållande till traditionen efter andra världskriget. De författare jag ägnar störst uppmärksamhet är Folke Fridell, Göran Palm, Aino Trosell, Kristian Lundberg och Jenny Wrangborg. Artikeln kan läsas som ett smakprov ur mitt pågående forskningsprojekt "Klass i svensk arbetarlitteratur 1945-2010".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar