torsdag 8 mars 2012

The Syntax of Class

I The Syntax of Class undersöker Amy Schrager Lang hur klass skildras i amerikansk 1800-talslitteratur. Hennes grundläggande tes är att detta inte sker – att diskurser om ras och kön och, inte minst, medelklassens föreställning om det goda hemmet som en plats utanför historien och klassamhället, ställer sig i vägen för utvecklandet av litterära klasskildringar.
Särskilt intressant är författarens analys av hur avsaknaden av ett etablerat litterärt språk om klass får formella konsekvenser. Eftersom klasskildrande författare stöter mot "det litterära språkets gränser" tvingas de att bryta med realistiska konventioner som bygger på en allvetande och relativt osynlig berättare och istället anlägga ett berättarperspektiv som tar hänsyn till att klass är ett svårskildrat fenomen. Detta är något som jag också uppmärksammar i min pågående forskning om svensk arbetarlitteratur 1945–2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar