torsdag 23 februari 2012

Kurser på is

Under de senaste terminerna har jag utvecklat några internetbaserade distanskurser på temat klass och litteratur, nämligen "Arbetarlitteratur", "Introduktion till marxistisk teori" och "Marxistisk litteratur- och kulturanalys". Nu verkar det dock som att dessa kurser kommer att läggas på is ett tag.
Anledningen är att det inte finns "utrymme i min tjänst". Detta beror i sin tur dels på att jag har fått forskningsanslag, dels på att jag ålagts en del andiminstrativa uppgifter.
Jag vill tacka alla studenter som läst dessa kurser. Att undervisa på dem har varit jätteroligt, och jag hoppas att det varit kul att läsa dem också. Förhoppningsvis kan jag få möjlighet att ge dem igen inom en inte allt för avlägsen framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar